Нови публикации

 

Броят на правилата Инкотермс е намален от 13 на 11. Две нови правила, които могат да бъдат използвани независимо от уговорения начин на транспорт – DAT (Доставено на терминал (Delivered at Terminal)) и DAP (Доставено на място (Delivered at Place)) – заменят Инкотермс 2000 правилата DAF, DES, DEQ и DDU. Съгласно двете нови правила, доставката на стоката се счита осъществена в посоченото местоназначение: при DAT, когато е на разположение на купувача след разтоварване от пристигащото превозно средство (както при предишното правило DEQ), а при DAP по същия начин, когато е на разположение на купувача, но в готовност за разтоварване (както при предишните правила DAF, DES и DDU).

 

Повече информация за изданието ще намерите ТУК

 

 

Павел Андрле издаде своята нова книга “Examination of documents under documentary credits”. Тя представлява практически наръчник, целящ да помогне на всички специалисти, занимаващи се с документарни акредитиви, да допълнят и развият уменията си по отношение на операциите с тях. Изданието е на английски език и запознава подробно с международните банкови стандарти при работа с документарни акредитиви. В него могат да бъдат намерени обяснения, свързани със сложните правила и практики относно работата с UCP 600 и ISBP 681.

 

 Повече информация за изданието ще намерите ТУК

 

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation