Запазени права, търговски марки, политика на поверителност

Лични данни

Сдружение "Национален комитет в България на Международната Търговска Камара" гарантира, че информацията, до която е получило достъп при получаване на запитвания и заявки за регистрация за участие в събития и представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, ще се използва и обработва само и единствено за целите на регистрирането и участието на кандидата, издаването на сертификат за това участие, както и информиране за бъдещи събития.

Достъп до тази информация могат дa осъществяват само изрично определени служители на сдружението. Съобщаването и разпространяването на тази информация на други лица, както и използването й извън горепосочените цели е забранено.

С попълването на регистрационната форма, кандидатът за участие в събитие е уведомен и дава съгласие личните му данни да се обработват от Сдружение "Национален комитет в България на Международната Търговска Камара", за горепосочените цели.

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation