Услуги

ICC Bulgaria услуги

ADR услуги на ICC Bulgaria

В рамките на Националния Комитет (ICC Bulgaria) от 01 януари 2018 г. е създадена Номинационна Комисия, която осъществява следните основни функции:

  • Номиниране на потенциални арбитри по искания на Секретариата на Международния арбитражен съд при МТК (Съда при МТК);
  • Номиниране на потенциални медиатори и експерти по искания на Секретариата на Съда на МТК при МТК;
  • Номиниране на потенциални арбитри, медиатори и експерти по искания на трети лица, отправени до Националния Комитет.

Номинационната Комисия може да осъществява и други функции, свързани с номинирането на арбитри, медиатори и експерти, включително и по изрично възлагане от Управителния  съвет или от Общото събрание на Националния Комитет.
Номинационната комисия на Националния Комитет се състои от следните членове:

  • Методи  Байкушев (член по право) - Генерален Секретар на Националния Комитет;
  • Димитър Смиленов (член по право) - Български представител в Международния Арбитражен съд на Международната Търговска Камара;
  • Титулярен и резервен член, които предстои да бъдат избрани от Управителния съвет на Националния Комитет - имената им ще бъдат своевременно оповестени след избора им.

Подробна информация за ADR услугите на ICC Bulgaria може да видите тук

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation