Регистрация за събитие

Регистрация и плащания

Условия за регистрация и извършване на поръчка

Плащанията са дължими при регистрация.

Попълването и изпращането на настоящата регистрационна форма се счита за направена заявка за участие.

Регистриран участник е този, който е попълнил и изпратил регистрационна форма, и е заплатил таксата за участие в събитието.

Он-лайн регистрацията в този сайт дава възможност за плащане чрез банков превод или с кредитни / дебитни карти Visa International и Master Card International.

Фактури се изпращат на адреса, посочен в данните за фактура.

Отмяна на регистрация

Условия за отмяна на регистрация

В срок до 5 работни дни преди началото на събитието, регистрираният участник има право да се откаже от участие в избраното събитие, като получава обратно 50% платената такса.

Отмяна на регистрацията в срок по-малък от 5 дни не се приема.

При условие, че събитието бъде отменено или пренасрочено за други дати, регистрираният участник има право да получи обратно 100% платената такса или по негово желание да бъде пререгистриран за друго събитие.

Участник, който няма възможност да присъства на събитие, за което вече се е регистрирал, той има право да изпрати свой заместник, след писмено уведомление на организаторите.

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation