АрбитражМандат

В ролята си на форум за набиране на идеи, свързани с международния арбитраж и други форми на разрешаване на спорове, Комисията има за цел да:
-            Подготви промените в правилата за арбитраж, ADR, експертиза и други форми за разрешаване на спорове
-           Изучава на юридическите и останалите аспекти на арбитража и другите начини за уреждане на спорове от международен бизнес характер и да разглежда на този вид проблематика от гледна точка на най-добрите практики
-           Промотира различните услуги на ICC за разрешаване на спорове по целия свят
 
Дейности
 

- Проучване на възможностите за подобряване на ефективността на международното арбитражно производство

- Преразглеждане на ICC ADR, експертиза и други форми за разрешаване на спорове

- Формиране на критерии, които арбитрите да вземат предвид при разпределяне на разходите за арбитраж

 ADR услуги на ICC Bulgaria

В рамките на Националния Комитет (ICC Bulgaria) от 01 януари 2018 г. е създадена Номинационна Комисия, която осъществява следните основни функции:

  •   Номиниране на потенциални арбитри по искания на Секретариата на Международния арбитражен съд при МТК (Съда при МТК);
  •  Номиниране на потенциални медиатори и експерти по искания на Секретариата на Съда на МТК при МТК;
  •  Номиниране на потенциални арбитри, медиатори и експерти по искания на трети лица, отправени до Националния Комитет.

Номинационната Комисия може да осъществява и други функции, свързани с номинирането на арбитри, медиатори и експерти, включително и по изрично възлагане от Управителния  съвет или от Общото събрание на Националния Комитет.

Номинационната комисия на Националния Комитет се състои от следните членове:

  • Методи  Байкушев (член по право) - Генерален Секретар на Националния Комитет;
  • Димитър Смиленов (член по право) - Български представител в Международния Арбитражен съд на Международната Търговска Камара;
  • Титулярен и резервен член, които предстои да бъдат избрани от Управителния съвет на Националния Комитет - имената им ще бъдат своевременно оповестени след избора им.

Повече информация за Международния Арбитражен съд на Международната Търговска Камара може да видите на линка https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/icc-international-court-arbitration/

 

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation