Печатни

Incoterms 2010

 

Броят на правилата Инкотермс е намален от 13 на 11. Две нови правила, които могат да бъдат използвани независимо от уговорения начин на транспорт – DAT (Доставено на терминал (Delivered at Terminal)) и DAP (Доставено на място (Delivered at Place)) – заменят Инкотермс 2000 правилата DAF, DES, DEQ и DDU. Съгласно двете нови правила, доставката на стоката се счита осъществена в посоченото местоназначение: при DAT, когато е на разположение на купувача след разтоварване от пристигащото превозно средство (както при предишното правило DEQ), а при DAP по същия начин, когато е на разположение на купувача, но в готовност за разтоварване (както при предишните правила DAF, DES и DDU).

С тези две нови правила, Инкотермс 2000 правилата DES и DEQ стават излишни. Посоченият терминал в DAT може да бъде и пристанище, като по този начин DAT може спокойно да се използва в случаите, в които преди е било използвано Инкотермс 2000 правилото DEQ. Аналогично, пристигащото “превозно средство” съгласно DAP може да е и кораб, а уговореното местоназначение – пристанище, като по този начин DAP може спокойно да се използва в случаите, в които преди се е използвало Инкотермс 2000 правилото DES. При тези нови правила, както и при предходните, продавачът поема всички разходи (освен свързаните с митническо освобождаване за внос, където това е приложимо) и рисковете, съпътстващи транспорта на стоките до уговореното местоназначение.

 

 

Език: английски / български Цена: 109.00 лв.
Тип: Печатно издание

Търси:

Вашият избор:

  брой: цена, лв.
общо: 0 0.00

Новини по e-mail: