За нас

Основатели на Националния комитет

Националният Комитет е учреден през ноември 2007 г. от Сдружение „Конфедерация на Работодателите и Индустриалците в България - КРИБ - Гласът на Българския Бизнес", Софарма АД, Арома АД, Алфа Финанс Холдинг АД, Оргахим АД, Евро-финанс АД и Адвокатско дружество "Събев и съдружници".

Цели и дейност

Националният Комитет има за цел да:

• популяризира международната търговия, услуги и инвестиции и да премахва пречките и диспропорциите в международната тьрговия;

• да популяризира системата на пазарната икономика основана на принципите на свободна и честна конкуренция между търговските предприятия;

• да спомага за икономическия растеж както на развитите пазарни икономики така и
на нововъзникващите икономики;

• да представлява българската тьрговска и професионална общност и индустриалните предприятия в международната общност;

• да координира дейността на българската бизнес общност и да представлява нейните интереси в отношенията с местни и чуждестранни лица по въпроси, свързани с международната търговия;
• да спомага за самоуправлението иа бизнеса.

За постигане на целите си Националният Комитет осъществява следната дейност:

• Делегира представители в комисиите и работните групи на МТК, които са важни за българската бизнес общност.

• Разпространява своевременно сред своите членове информацията получена от Международната главна квартира, включително доклади от работата на комисиите, кореспонденция, изследвания и въпросници, документи и доклад за дейността на МТК.

• Организиране на издателска дейност и разпространение на оригинални и преводни публикации на ICC – бизнес партньорство с Икономедиа АД;

• Организира и провежда обучителни семинари и  конференции по ключови теми като международен арбитраж, банкова техника и практика, финанси и застраховане, инкотермс, информационни технологии и др.

• Създаване и разпространение на периодичен електронен бюлетин.

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation