Мисия

ICC е световната бизнес организация, която говори от името на бизнеса от всички сектори във всички части на света.

Основната мисия на ICC е да насърчава трансграничната търговия и инвестиции и да помага на бизнес корпорациите да посрещнат предизвикателствата и възможностите, произтичащи от глобализацията.

ICC има три основни дейности: определяне на правила, арбитраж и представяне на становища по важни въпроси на международната икономическа политика.

ICC има изключителната компетентност в изготвянето на правила, определящи поведението на бизнеса по цял свят. Въпреки че тези правила са доброволни, те се съблюдават при хиляди транзакции всеки ден и са станали съществена част от международната търговия.

ICC предоставя и съществени услуги за международния бизнес, най-важните от които са Международния арбитражен съд и Световната федерация на камарите.

Бизнес лидерите и експертите, членуващи в ICC определят позицията на бизнеса по най-съществените въпроси, свързани с междуправителствената политика по трансгранична търговия и инвестици, както и взема отношение по жизненоважни технически и секторни проблеми. Това включва финансови услуги, информационни технологии, телекомуникации, етична маркетингова практика, околната  среда, транспорт, регулация на конкуренцията и интелектуалната собственост.

ICC се радва на  тясно сътрудничество с ООН и други междуправителствени организации, включително Световната търговска организация и G8.

ICC е основана през 1919 г. Днес обхваща стотици хиляди компании и асоциации - членки от повече от 130 страни. Националните комитети на ICC работят със своите членове по ключови въпроси, засягащи бизнеса на национално ниво и представят на своите правителства становищата, формулирани от ICC.
 

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation