| ICC Bulgaria уебсайт | Новини от България | Международни новини | Събития |

За изданието

Бизнес бюлетинът на ICC Bulgaria има за цел да информира бизнес общността и държавните институции в България по актуални въпроси свързани с насърчаване на трансграничната търговия и инвестиции, както и за предизвикателствата и възможностите, произтичащи от глобализацията на световния бизнес.

Бюлетинът предоставя информации относно трите основни дейности на световната търговска организация: определяне на правила за саморегулация, арбитраж и представяне на становища по критични въпроси на международната икономическа политика.

Бизнес бюлетинът на ICC Bulgaria информира за работата на ICC Париж и на националните комитети на ICC, чиито приоритети са:

• Засилване ролята на ICC като глобален лидер в търговската и инвестиционна политика и създаването на правила и разрешаването на спорове.

• Засилване ролята на международния арбитраж на ICC и разширяване на неговото влияние в новите икономики.

• Провеждане на годишни форуми на световните бизнес лидери.

• Засилване на влиянието и репутацията на ICC като гласът на световния бизнес сред правителствените органи и междуправителствените организации.

ICC Bulgaria е Националният комитет в България на Международната търговска камара – ICC (International Chamber of Commerce) със седалище в Париж.

ICC Bulgaria има за цел да подпомага дейността на ICC, насочена към развитие на международния бизнес и инвестиции, посредством изработване и популяризиране на правила в областта на международната търговия и банкова практика като Incoterms 2000 и UCP 600, както и в областта на международния арбитраж. Дейността на ICC Bulgaria e свързана и с изготвяне и представяне на официални становища на ICC по основни въпроси на глобалния бизнес, отнасящи се до международното търговско право, банковата практика и техника, финансовите услуги и застраховане, информационните технологии и телекомуникации, околната среда, транспорт и логистика, интелектуалната собственост и етичната маркетингова практика.