| ICC Bulgaria уебсайт | Новини от България | Международни новини | Събития |

Постигането на споразумение за насърчаване на международната търговия ще доведе до икономически ръст и откриване на нови работни места

   

Международната търговска камара (ICC) смята, че е необходимо да се положат всички усилия за осигуряване на положителен резултат на преговорите за постигане на споразумение за насърчаване на световната търговия. Тази позиция беше изразена от представители на Камарата на среща в Женева, проведена от Световната търговска организация (СТО) в края на септември.

Харолд Магроу III, председател на ICC, отбеляза, че не бива да бъде отлагано постигането на споразумение, което може да способства за сериозно повишаване на БВП в световен мащаб и което би създало условия за откриването на милиони работни места. Председателят на ICC добави още, че според него споразумението може да бъде постигнато в рамките на следващите няколко седмици. Насърчаването на търговията би било в интерес на развиващите се икономики, чийто напредък следва да бъде стимулиран, смятат още от ICC.  

Промените в полза на насърчаване на търговията ще увеличат броя на компаниите опериращи на международните пазари. Международната тъговска камара разполага с данни, според които международната търговия сред малките и средните предприятия може да нарастне с 60-80% като резултат от въвеждане на по-облекчени търговски режими. Генералният секретар на ICC Джон Данилович даде като пример Индия, където реформите на международната търговска уредба биха дали силно положителни резултати, понижавайки средно с 30% разходите на компаниите, търгуващи на външни пазари. 

ICC изразява непоколебимото си намерение да положи всички усилия и в партньорство със СТО да спомогне за установяване на една реформирана международна търговска система, ориентирана към нуждите на 21 век, водеща към глобално увеличаване на БВП и създаваща условия за откриване на нови работни места по всички краища на света. 

Печат