| ICC Bulgaria уебсайт | Новини от България | Международни новини | Събития |

ICC назначи нов зам.-председател на комисията по митнически и търговски регулации

   

Луис Фернандо Барбоса Сахагун е новият зам.-председател на комисията по митнически и търговски регулации към Международната търговска камара (ICC). Той е член на Global Business-Customs Solution Consulting Group (Mexico) и на Испанската академия по международно митническо право. Освен това г-н Сахагун участва в бордовете на няколко петролни и газови компании в Мексико.  

„Ежедневните митнически операции са резултат от различни правителствени и бизнес процеси, свързани с изпълнението на международни търговски споразумения, местни закони и подзаконови актове. Митническата дейност касае доставчици, търговци, превозвачи, спедитори и др.”, казва г-н Сахагун и допълва, че улесняването на митническите процедури и повишаването на качеството на тяхното изпълнение би спомогнало съществено за постигане на икономически растеж и създаване на нови работни места. Това налага подробно проучване на най-добрите митически практики, които трябва да бъдат насърчавани чрез предоставяне на повече електронни услуги и чрез подобряване на управлението на риска без това да влияе на стокообмена и достъпа на стоки до пазарите.  

Генералният секретар на ICC Джон Данилович заяви, че Луис Фернандо Барбоса Сахагун има богат опит в сферата на митническата и търговската политика, което ще бъде от голяма полза в работата му като зам.-председател на комисията по митнически и търговски регулации към ICC. Освен това г-н Сахагун поддържа делови отношения с редица търговски камари в Латинска Америка, което също би могло да бъде важен плюс при изпълнението на новите му задължения. Той ще работи в тясно сътрудничество с председателя на комисията Норман Шенк и с другите двама зам.-председатели Джийн-Мари Салва и Оливър Пелтцер.      

Комисията по митнически и търговски регулации към ICC има над 250 члена от 25 държави. Основен приоритет на комисията е да работи за преодоляване на пречките пред търговията и за подпомагане на либерализирането на международната търговия.

Печат