| ICC Bulgaria уебсайт | Новини от България | Международни новини | Събития |

ICC публикува дванадесетото издание на своята пътна карта за интелектуална собственост

   

Международната търговска камара (ICC) публикува дванадесетото издание на своята пътна карта за интелектуална собственост (IP). Новата пътна карта е в пълна степен съобразена с нарасналата обществена роля на интелектуалната собственост особено що се отнася до патентите и авторските права. За разработването на новия документ са използвани водещи експерти от цял свят, като той е съгласуван с представители на световния бизнес и политика, като и с правни специалисти.

Новото издание е с променена структура и съдържание, насочено както към текущото състояние на интелектуалната собственост, така и чертаещо перспективи за бъдещето в четири основни направления – създаване на стойност в областта на IP, придобиване на IP активи, упражняване на правата на интелектуална собственост, взаимодействие между интелектуалната собственост и други области на икономиката и правото. Новата структура цели да отговори по-добре на нуждите на бизнеса. Тя по-точно отразява начина, по който компаниите разглеждат интелектуалната собственост като източник за създаване на стойност в тяхна полза, в полза на потребителите и на обществото като цяло.

Дванадесетото издание на пътната карта включва няколко нови теми, за да може да отговори на предизвикателствата на 2014 и следващите години. Сред залегналите нови теми са: управление и лицензиране на IP, качество на патентите, хармонизация и опростяване на правилата по отношение на търговските марки, нетрадиционни марки и иновации. Освен това в новия текст е направена обширна актуализация на уводната глава и на разделите за търговски марки, имена на домейни и съдебни решения в областта на IP. За повече удобство на потребителите новото издание е преведено на арабски, китайски, френски, немски, португалски, руски, испански, турски и други езици.
         
 

Печат