| ICC Bulgaria уебсайт | Новини от България | Международни новини | Събития |

ICC Bulgaria ще проведе обучение по бизнес планиране, медиация, арбитраж, международни договори и търговско финансиране

   

В периода между октомври и декември 2014 г. ICC Bulgaria ще проведе обучение по бизнес планиране, медиация, арбитраж, международни договори и търговско финансиране. Заинтересованите представители на бизнеса и публичните институции имат възможност да посетят следните семинари:

1. Investor/state arbitration, 21.10.2014

За повече информация и регистрация за участие:
http://www.icc-bulgaria.bg/bg/events/view/37

2. Mediation and Dispute Resolution, 27-28.10.2014

За повече информация и регистрация за участие:
http://www.icc-bulgaria.bg/bg/events/view/38

3. Agency and distributorship contracts, 10.11.2014

За повече информация и регистрация за участие:
http://www.icc-bulgaria.bg/bg/events/view/34

4. Franchising Model Contract, 11.11.2014

За повече информация и регистрация за участие:
http://www.icc-bulgaria.bg/bg/events/view/39

 

5. Planning and Forecasting in Trade and Finance: Global and EU Aspects,
26.11.2014


За повече информация и регистрация за участие:
http://www.icc-bulgaria.bg/bg/events/view/36


6. Trade finance operations, focus on Examination of Documents under L/C
as per new ISBP 745E, 08-09.12.2014

За повече информация и регистрация за участие:
http://www.icc-bulgaria.bg/bg/events/view/35
 

Печат