| ICC Bulgaria уебсайт | Новини от България | Международни новини | Събития |

Уважаеми читатели,

От октомври до декември 2014 г. ICC Bulgaria ще проведе серия от семинари по бизнес планиране, медиация, арбитраж, международни договори и търговско финансиране, насочени основно към предствителите на бизнеса и публичните институции. Ще бъдат използвани модерни методи за обучение, а лектори ще бъдат доказани специалисти от страната и чужбина.

ICC публикува дванадесетото издание на своята пътна карта за интелектуална собственост (IP). To е в пълна степен съобразенo с нарасналата обществена роля на интелектуалната собственост особено що се отнася до патентите и авторските права. За разработването на новия документ са използвани водещи експерти от цял свят, като той е съгласуван с представители на световния бизнес и политика, като и с правни специалисти.

Луис Фернандо Барбоса Сахагун е новият зам.-председател на комисията по митнически и търговски регулации към ICC. Той е член на Global Business-Customs Solution Consulting Group (Mexico) и на Испанската академия по международно митническо право. Освен това г-н Сахагун участва в бордовете на няколко петролни и газови компании в Мексико.  

В края на септември се състоя нов кръг преговори в Женева във връзка със споразумението за насърчаване на световната търговия. ICC смята, че е необходимо да се положат всички усилия за постигане на положителен резултат, за да бъде стимулирана световната икономика и откриването на нови работни места.
  

Росен Казаков,
Изпълнителен директор на ICC Bulgaria

Евгени Кръстев,
Редактор на ICC Bulgaria Business Bulletin
 

Печат