ICC призова лидерите на Г-20 да поддържат икономическия растеж и откриването на нови работни места

27 Ноември 2014

   

Международната търговска камара (ICC) прие с положително отношение декларацията на Г-20 от Бризбейн, свързана с очертаването на план за действие, насочен към повишаване на икономическия растеж, постигане на по-добър стандарт на живот и осигуряване на качествени работни места в световен мащаб.  

Председателят на ICC Terry McGraw отбеляза, че приетият работен план е доказателство, че лидерите на Г-20 остават ангажирани с постигането на растеж от 2%, определен от финансовите министри още през миналото лято. „Бизнесът е особено доволен от това, че Г-20 одобрява редица от препоръките на B-20 в областта на търговията, инвестициите, енергетиката и борбата с корупцията“, заяви още Terry McGraw.

По-специално Международната търговска камара е доволна, че в Г-20 се оформя подкрепа за силна многостранна система за търговия, което би стимулирало икономическия растеж и създаването на нови работни места. Световната търговка организация (СТО) ще има централно място в тази система.

Terry McGraw изрази задоволството си от готовността за отваряне на търговията и провеждане на търговски преговори в рамките на СТО, той смята, че всичко това води уверено към постигане на споразумение в СТО за улесняване на международната търговия. Независимо от изразеното положително отношение на бизнеса, остава безпокойството от налагане на протекционизъм, тъй като в доклади на СТО и ООН от 2014 г. е упоменато, че е някои отношения тенденциите, свързани с мерки за ограничаване на търговията продължават да се наблюдават.   

John Danilovich, генерален секретар на ICC настоява, че Г-20 следва да бъде основния двигател в борбата за премахване на протекционистките мерки, пречещи на отварянето на търговията. „Премахването на нетарифните бариери пред търговията ще бъде от съществено значение за  развитието на икономиката в световен мащаб“, смята още John Danilovich.     


 

Обратно в архива

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation