Според глобалния бизнес политиките по отношение на интернет са особено важни за икономическото развитие

10 Октомври 2013

   

Международната търгивска камара (ICC Paris) изрази разбирането си, че е необходимо да бъде стимулирано използването на потенциала на интернет за осигуряване на бъдещ икономически растеж. Инициативата на ICC за подкрепа на информационното общество (BASIS) ще бъде представена на Осмия годишен форум за управление на интернет, който ще се проведе в края на октомври в Индонезия. Основната цел на представителите на BASIS ще бъде да подчертаят изключителната роля на сътрудничеството между заинтересованите страни за изработване на международни политики за насърчаване на използването на потенциална на интернет. 

Според генералния секретар на ICC Жан Кариер интернет е източник на икономически възможности, надежда и работни места и това в никакъв случай не бива да се подценява. Изработването и прилагането на политики за стимулиране на използването на потенциала на интернет ще бъде от съществена полза за осигуряване на растеж на бизнеса и за проправяне на пътя към появата на иновации и нови управленски модели, допълва още Жан Кариер.    

За първи път форумът за управление на интернет ще се проведе в Югоизточна Азия. Това подчертава важната роля, която се очаква да играе този регион за бъдещето на интернет. Азиатските пазари са сред водещите в света по отношение на интернет, но и там има нужда от целенасочени политики, които да осигурят достъп на повече хора до високоскоростен, широколентов интернет. Световният бизнес в най-голяма степен е заинтересован от максимално използване на потенциала на интернет и интензивно развитие на информационното общество. Не би трябвало да се допуска създаването на бариери на местно ниво, които биха застрашили напредъка относно използването на интернет от повече хора по света.  

В рамките на годишния форум за управление на интернет в Индонезия BASIS ще проведе многостранни срещи с цел постигане на по-високи нива на разбирателство между различните заинтересовани страни с отношение към управлението на интернет. Тези срещи ще бъдат проведени заедно с Асоциацията за прогресивни комуникации (APC), представители на правителството на Бразилия и Internet Society. От BASIS очакват, че подобни срещи ще помогнат да се заработи хармонично за максимално използване на потенциала на интернет на национално, регионално и международно равнище.    

 

 

 

Обратно в архива

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation