Работна група към B-20 публикува свои препоръки за борба срещу корупцията

01 Август 2013

   

Обменът на информация за добри практики в борбата срещу корупцията, създаването на антикорупционни кодекси за пазарно поведение и други подобни инициативи биха могли да бъдат особено полезни за постигането на ефективно противодействие срещу корупцията. От съществена важност е и сътрудничеството между бизнеса и правителствата за подобряване на прозрачността относно обществените поръчки и санкционирането на опитите за неетично поведение при участие в тях.        

Според В – 20 усилията в борбата срещу корупцията могат да станат по-ефективни чрез:

- Засилване на диалога между B-20 и G-20 относно корупцията като конкретен проблем в условията на съвременния глобализиращ се свят;

- Гарантиране на справедливо и прозрачно провеждане на обществените поръчки от страна на правителствата. Това може да се постигне чрез бъдещо догаваряне в рамките на световните търговски преговори за вкючване на споразумение за прозрачност относно обществените поръчки; 

- Антикорупционно обучение за служителите в компаниите и държавните служители. За целта B-20 и G-20 трябва активно да участват в изработването и разлизирането на адекватни програми за обучение и обмен на информация за добри антикорупционни практики.

- Изграждане на центрове за високи постижения в областта на противодействието на корупцията с информация за най-добрите практики за борба срещу корупцията. Тези центове биха могли да се превърнат в източник на ефективни стратегии и инициативи срещу корупцията.   

В условията на глобализиращ се свят  корупцията се превръща в глобален проблем, на който нито едно правителство не би могло самостоятелно да противодейства ефективно. Ефективна борба с корупцията в нашето съвремие не могат да водят и отделните стопански субекти. Това налага търсенето на подход, който би могъл да осигури адекватни мерки срещу корупцията, за да може да се стигне до минимизиране на нейната роля в глобалната икономика и стопанските отношения.

В голяма степен резултатите в борбата срещу корупцията ще зависят от това доколко B-20 и G-20 ще са в състояние да формират обща институционална рамка за справяне с този толкова труден проблем. Важна роля в една такава рамка ще имат комапниите, бизнес асоциациите и други партньори от целия свят, които биха се включили в нея и биха участвали активно в противодействеито срещу корупцията. 

Повече информация за препоръките на B-20 ще намерите ТУК.
 

Обратно в архива

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation