Бизнес ръководители проведоха в Истанбул консултации във връзка с подготовката на срещата на Г-20 през юни в Мексико

07 Март 2012

Международната търговска камара (ICC) и консултативната група на ICC за Г-20 проведоха на 05.03.2012 г. консултации с бизнес лидери като част от подготовката за срещата на върха на Г-20, която ще се проведе на 17-19 юни 2012 г. в Лос Кабос, Мексико. В консултациите взеха участие ръководители на фирми от Източна Европа и Близкия Изток. Мероприятието се проведе в Истанбул, а домакин беше Рифат Хисаркиклиоглу, член на консултативната група за Г-20 и председател на Съюза на камарите и стоковите борси в Турция (ТОВВ). Г-н Хисаркиклиоглу ще присъства на тазгодишната среща на върха на Г-20.  

Бизнес ръководителите се обединиха около становището, че Г-20 трабва да предложи практически мерки за стимулиране на икономическия растеж и заетостта. 

В консултациите се включи и Мехмет Гукук, зам.-министър в Министерството на външните работи на Турция. Г-н Гукук оцени високо усилията на ICC да привлече бизнеса към процеса на работа на Г-20. Зам.-министърът допълни, че бизнесът е важна част от гражданското общество и следователно трябва да бъде активен. 

Свободната търговия и нвестициите са ключови фактори, допринасящи за увеличаване на работните места. Г-20 трябва решително да се противопостави срещу нарастващата склонност към протекционизъм. Това беше виждането, изразено по време на консултациите в Истанбул относно начините, по които Г-20 може да доснесе най-сериозна полза в настоящата икономическа ситуация.

Към Г-20 бяха отправени и препоръки, свързани и изработване и реализиране на програми, насочени към предприемачеството и младежта.

По темата „зелен” растеж много от участниците в консултациите споделиха опит относно инвестиране в проекти, свързани със „зелената” икономика. Те подчертаха необходимостта от модерно разбиране що се касае до възвръщаемостта на този тип инвестиции и индиректното подпомагане на развитието на заетостта в дългосрочен план. 

Сред темите, обект на консултиране в Истанбул, бяха продоволствената сигурност, прозрачността и борбата с корупцията, информационните и комуникационни технологии, развитието и финансовия растеж.

Резултатите от консултациите ще бъдат включени в препоръките за провеждане на срещата на върха на Г-20 в Мексико от Организационния комитет, чийто работа се подпомага от ICC. След Истанбул, регионални консултации ще бъдат проведени в Доха, Москва, Вашингтон и Пекин. 
 

Обратно в архива

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation