Пътна карта на ICC за интелектуалната собственост

25 Януари 2012

Пътна карта на ICC за интелектуалната собственост съдържа вижданията на експерти от цял свят, полезна е за представители на бизнеса, за политици и юристи от всички краища на планетата, в т.ч. и за субекти извън членския състав на Международната търговска камара (ICC). Документът се обновява на всеки две години и освен на английски е достъпен още на арабски, китайски, френски, немски, португалски, руски, испански, украински и др. езици.   

Новото издание е ценен източник по въпроси като авторски права, търговски марки в Интернет, домейни и др. 

Пътната карта на ICC е претърпяла значителнo актуализиране относно направления като географски означения, дизайн, оценка, арбитраж и посредничество по спорове в областта на интелектуалната собственост.
 

Обратно в архива

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation