Комисията по дигитална икономика към ICC Paris изготви позиция относно регулацията на телекомуникационния сектор

19 Януари 2012

Комисията по дигитална икономика към ICC Paris изготви позиция относно регулацията на телекомуникационния сектор, която ще бъде разгледана на World Conference on International Telecommunications 2012. Позицията на Комисията по дигитална икономика е израз на възможността чрез международните правила за далекосъобщенията да бъде подкрепено бъдещото развитие на телекомуникационните услуги и пазара на телекомуникации.

Предвид съвременните темпове на пазарно развитие е важно да се оформи стратегически фокус върху самото предоставяне на международни телекомуникационни услуги, а не просто върху специфични регулаторни и технически въпроси.    

Обхватът на телекомуникационните регулации трябва да се обмисли внимателно, за да не бъде допуснато ограничване на възможностите за конкуренция. Именно конкуренцията е основната причина за сериозния растеж, наблюдаван в телекомуникационни сектор от 1988 г. насам. Промени, които могат да предизвикат несигурност на пазара трябва да бъдат избягвани, включително и с оглед на вероятните нежелани ефекти, които е възможно да причинят за крайните потребители.

Не би било добре регулациите да бъдат насочвани към свързването в интернет и интернет адресите. Това противоречи на споразуменията от Тунис, където през 2005 г. на Световна среща на ООН по въпросите на информационното общество бе решено, че прекомерното регулиране по-скоро би било проблем за управлението на Интернет. Именно това разбиране е от ключово значение за успешното развитие на Интернет.    

Интернет се нуждае от конкурентни политики за понататъшно развитие, а не от регулации и ограничения. Само така потоците и свързването могат да стават по-ефективни и по-балансирани.  
 

Повече информация може да получите ТУК

Обратно в архива

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation