Негативни перспективи пред търговското финансиране за 2012 г.

19 Януари 2012

Проучване на Международната търговска камара (ICC) и Международния валутен фонд (МВФ) очертава песимистични прогнози относно търсенето на търговско финансиране през 2012 г.

Заключенията, направени въз основа на становища, получени от 337 финансови институции в отговор на съвместното проучване на ICC и МВФ, показват също така, че финансовата система се движи на две скорости като перспективите за Азия са по-силни, а тези за Еврозоната – по-слаби.  

Тиери Сенчал, експерт от ICC в областта на банкирането  заяви, че около 60% от анкетирани очакват подобряване на търговията в Азия през 2012 г., докато що се отнася до Еврозоната близо 50 % от анкетираните очакват влошаване през настоящата година. 

„Развитието напоследък на европейските финансови пазари и влиянието им върху търговското финансиране в световен мащаб предизвика необходимост от провеждане на проучването”, каза Ранил Салгадо, експерт по търговско финансиране. Г-н Салгадо добави, че проучването има за цел да помогне на индустрията и на общностните политики, а също да породи своевременни дискусии в Г-20 относно регулациите.   

Факторите, допринасящи за негативната перспектива за 2012 г. са свързани с финансовите ограничения, които водят до намаляване на търговското финансиране. Около 90% от анкетираните посочват, че „намаляване на кредитната или ликвидната способност на контрагентна банка” ще се отрази на дейност им, свързана с търговско финансиране до голяма степен или в известна степен. В подобно проучване, отнасящо се за 2008-2009 г. този процент е малко над 50%.

Финансовите ограничения могат да се отразят на търговското финансиране в голяма част от банките от Еврозоната. Проучването показва, че задлъжнялостта в Европа е довела до по-строги ограничения при кредитирането и до редуциране на кредитните и ликвидните способности. Доларовото финансиране от финансови институции извън Америка може да изостри ситуацията докато търговията до голяма степен остава доминирана от американския долар.     
 
Много от анкетираните отбелязват, че едно от предизвикателствата пред световната икономика са по-строгите регулации, заложена в новата капиталова рамка от Базел. Те могат да попречат на възстановяването на търговията. Неотдавнашните мерки, предприети от Международната банка за развитие и централните банки за улесняване на търговията се възприемат като известна помощ от 60% от активираните, а около една пета не са сигурни в достигането до подобен резултат.   

Подготовката за прилагането на Базел III изглежда като натиск за ограничаване на разходите на средства. Близо три четвърти от анкетираните заявяват, че това се усеща в известна или в по-голяма степен. По-конкретно, ако капиталовата рамка от Базел разглежда търговското финансиране като ниско рисково, то това би могло да го направи по-достъпно и по-приемливо за всички износители и вносители и особено за малките и средните предприятия.

„При тези обстоятелства съществува спешна нужда от намирането на стабилни решения на международно равнище. Стабилизирането на обществените финанси и осъществяването на регулаторни реформи са неща от ключово значение през 2012 г., както във времето след нея.”, каза Ках Чие Тан, председател на банковата комисия към ICC и добави, че трябва да се проявява предпазливост при вземането на некоординирани национални решения, водещи към наслояване на регулаторни изисквания. Това може да предизвика натиск върху търговските потоци и в крайна сметка да се отрази негативно върху икономическия растеж в световен мащаб.
Опасностите, свързани с потенциалните непредвидени въздействия на Базел III върху търговското финансиране трябва да бъдат добре проучени.

Съвремените финансови пазари са силно свързани и взаимозависими. Днес те изпитват дълбока несигурност. Финансовата криза и икономическия спад не могат да бъдат локализирани и изолирани, те имат глобално изражение с непредвидими последствия за всички. Несъмнено нястоащата глобална ситуация изискава от бизнес общностите и от политическите общности да преосмислят взаимодействието помежду си, за да се спряват с предизвикателствата, свързани с пречките пред търговските потоци, създаването на нови работни места и проблемите относно икономичесския растеж. Само така  всички ще можем да станем по-сигурно и по-силни през идните години.    
  
 Повече информация може получите ТУК.

Обратно в архива

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation