Русия се присъедини към СТО, бизнесът настоява за повече либерализъм в търговията

21 Декември 2011

Световната търговска организация (СТО) прие Русия за свой член. Това се схваща от страна на бизнес общностите като знак за предприемане на стъпки в посока към либерализиране на пазарите. USCIB (Американския съвет по международен бизнес) изрази очакването си, че ще се прибегне до нови подходи за отваряне на пазарите.

Роб Мълиган, вицепрезидент на USCIB заяви, че пречките, пред които са изправени страните-членки на СТО относно проблемите с преговорите в Доха са разбираеми, но окуражаващ е фактът, че намерението за понататъшно търсене на варианти за развитие на международната търговия продължава да съществува. Роб Мълиган бе сред участниците във форума на СТО, състоял се в Женева на 17.12.2011 г. Американският бизнесмен напомни също, че либерализирането на търговията е от ключово значение за икономическия растеж и създаването на нови работни места.   

В Женева правителствата от СТО се споразумяха за актуализиране на Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA), обхващащо 42 държави и изразиха идеята си да насърчат и други страни (напр. Китай) да се присъединят към него.  

Международната търговска камара (ICC), представлявана в САЩ от USCIB публикува отворено писмо до лидерите на Г-20, призовавайки ги да обмислят нови варианти за многостранни търговски споразумения, за да се осигурят стимули за икономическо възстановяване. ICC пусна и своя Open Markets Index, чиято цел е следи и предоставя информация за ограничения спрямо търговията и инвестициите в големите икономики. 

 USCIB приветства окончателното приемане на Русия в СТО, определяйки го като важно за пълноценното участие на страната в развитието на международната търговия.

Г-н Мълиган каза в заключение, че USCIB ще обмисли варианти за намиране на решения относно проблемите в световната търговия и ще направи предложенията си пред Американското правителство, за да могат каналите на СТО за разширяване на търговията и инвестициите да станат по-разнообразни. 

Обратно в архива

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation