Международната търговска камара (ICC) приветства обещанието на Г-20 преговорите от Доха да завършат през 2011 г.

03 Януари 2011

Международната търговска камара (ICC) приветства ангажимента на Г-20 от срещата на високо равнище в Сеул за приключване на преговорите от Доха през 2011 г. и за предприемането на още мерки, гарантиращи възможностите на търговията да направи значим принос за глобалното икономическо възстановяване и за създаването на нови работни места.

“Преговорите от Доха могат да доведат до изработването на евтин и ефективен пакет от стимули за световната икономика и да създадат необходимите условия за осъществяване на целите на Г-20, а именно скорошен, устойчив и балансиран растеж”,смята председателя на Международната търговска камара (ICC) Райад Гупта. „ICC  оценява направеното от Г-20 признание за значението на частния сектор в икономическото развитие и създаването на нови работни места и очаква, че завършването на преговорите от Доха ще осигури значителен принос в тази посока”, каза още Гупта.    

Въпреки поетия ангажимент от Г-20, Международната търговска камара (ICC) призовава лидерите да поемат и личен ангажимент, за да може преговорите наистина да приключат през 2011 г. Всяко друго развитие би поставило търговията в критично положение, което обяснява и безпокойството на ICC.

Международната търговска камара (ICC) е окуражена от това, че Г-20 отхвърля едностранните действия и залага на многостранното сътрудничество за справяне с прекомерните търговски дисбаланси, включително и чрез разработването на насоките на Международния валутен фонд (МВФ), които ще се прилагат от 2011 г.

ICC смята, че промените в регулирането на финансовия сектор не бива да вредят на международната търговия и на възможностите за нейното финансиране. Особено много трябва да се внимава с развиващите се икономики, където търговското финансиране е от огромно значение.

Международната търговска камара изразява доверието си към Г-20, че преговорите от Доха наистина ще бъдат финализирани през 2011 г. Генералният секретар на ICC Жан  Кариер отбелязва още, че участието на ICC на срещата на върха в Сеул е засилило разбирането за необходимостта от поддържането на непрекъснат диалог между бизнеса и Г-20. 

Обратно в архива

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation