Срещата на върха в Торонто разочарова по търговските въпроси

05 Юли 2010

Международната търговска камара (ICC), която смята, че търговията трябва да играе жизненоважна роля в глобалното икономическо възстановяване, е разочарована от неадекватните подходи на срещата на върха на Г-20 в Торонто по два ключови търговски въпроса: търговското финансиране и търговските преговори на кръга от Доха.

ICC се бори за по-добро третиране на търговското финансиране от началото на финансовата криза. Тя приветства признаването от страна на Г-20 по време на на предишните срещи на високо равнище на водещата роля на търговското финансиране за поддържането на нормална търговия. Оттогава, бизнес общността силно критикува предложенията на Базелския комитет за банков надзор за увеличаване на рисковото тегло на търговско финансиране в нова рамка за ограничаване на банковия левъридж.

ICC изразява съжаление, че срещата на върха в Торонто не обърна внимание на тези предупреждения.

"Нискорисковите търговски инструменти се поставят заедно с по-високорисковите задбалансови инструменти, очевидно без да се оценява потенциално много неблагоприятния ефект върху предлагането на икономически ефективния търговски кредит", каза генералния секретар на ICC Жан Розвадовски.

На срещата на върха в Питсбърг, ръководителите на Г-20 обещаха за приключване на кръга от многостранните търговски преговори в Доха до края на 2010 година. С наближаването на този срок ръководителите на Г-20 сега като че ли се отдръпват от него, заявявайки, че кръгът трябва да завърши "възможно най-скоро".

"Търговията е живителната сила на световната икономика и светът се нуждае повече, а не по-малкоот нея в този критичен момент", каза г-н Розвадовски "Ако ние не успеем да възстановим търговското финансиране до предкризисните нива бързо, рискуваме да се застраши икономическото възстановяване, което все още е крехко."

"Многостранната търговска система ускори феноменалния икономически растеж през последните години и извади стотици милиони хора от крайна бедност", продължи г-н Розвадовски. "Приключването на кръга в Доха на Световната търговска организация ще спомогне за възстановяване доверието на бизнеса по целия свят. Ние призоваваме лидерите на Г-20 да потвърдят предишния си ангажимент за постигане на споразумение за Доха до края на тази година."

Обратно в архива

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation