ICC събития - Архив


Полезна информация

Архив

ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ - Експертен семинар на ICC Bulgaria

На 10 Ноември 2009

Място на провеждане

Голяма конферентна зала на х-л Витоша, Студентски град

Описание

Семинарът се провежда с подкрепата на Комисия по интелектуална собственост към ICC, Алианс за интелектуална собственост в областта на фармацията, химията и биологията (АИСОФХБ) и Националната асоциация по интелектуална собственост (НАИС).
 

Аудитория

Семинарът е предназначен за представители на държавни институции ангажирани с прилагането на права върху интелектуална собственост; заинтересовани лица от бизнеса, юристи, адвокати, патентни представители и патентни специалисти.

Цел

Да се запознаят участниците с:

 • последните промени в европейското законодателство при прилагане на права върху патенти и практика  при разглеждане на патентни спорове;
 • последните промени в европейското законодателство при прилагане на права върху марки и практика при разглеждане на спорове по марки;
 • особеностите на българското законодателство при прилагане на права върху обектите на индустриална собственост – марки, патенти и промишлени дизайни;
 • особеностите на дизайна, като обект на авторското право и индустриална собственост;
 • съществените и несъществените различия на марката при спорове.

Работен език

Семинарът ще се проведе на български и английски език с осигурен симултанен превод.

Спонсори

          

Програма

Програмата на семинара можете да изтеглите тук.

 

Основни лектори и панелисти

 • Ева Ярнвал - Швеция, адвокат, Европейски патентен представител, Съветник на Шведската индустриална камара, член на ICC
 • Гунсало Морейра Рато – Испания, адвокат, Европейски патентен представител, член на ICC
 • Жаклин Петрова –Комитова, съдия СГС, ТО
 • Мариана Цвяткова, Директор „Дирекция "Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове" Патентно Ведомство на Р.България
 • инж. Виолета Шентова, Европейски патентен представител, представител по Индустриална собственост в  Регистъра на ПВ, лицензиран оценител на права на ИС, вещо лице при СГС, секретар на Българската национална група на AIPPI.
 • доц. д-р Живко Драганов, преподавател по право на ИС в УНСС, адвокат

 

Модули

Такса за един участник

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation