ICC събития - Архив


Полезна информация

Архив

Възможности за финансиране по рамкова програма Хоризнт 2020

На 26 Май 2015

Място на провеждане

ICC Bulgaria, Хан Аспарух 8

Описание

ICC Bulgaria ще проведе еднодневно обучение на тема "Възможности за финансиране по рамкова програма Хоризнт 2020"

„Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. Възможностите за финансиране по линия на „Хоризонт 2020“ са за финансиране на иновации в т.нар. „обществени предизвикателства“ в секторите:

 • здравеопазване;
 • селско стопанство,
 • морско дело и биоикономика;
 • енергетика;
 • транспорт;
 • действия по климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини;
 • мислещи общества;
 • сигурност,
 • промишленост: ИКТ, нанотехнологии, усъвършенствани производствени технологии, роботика, биотехнологии и космос

Програма

9:30 - 10:00 ч.    Регистрация

10:00 – 11:00 ч.    Въведение в Програма Хоризонт 2020

 • Основни моменти
 • Структура на Програмата
 • Кой може да кандидатства
 • Какво се финансира
 • Размер на финансирането

11:00 – 11.15 ч.    Кафе пауза

11:15 – 12:00 ч.    Инструмент за малки и средни предприятия

 • Основна цел
 • Кой може да кандидатства
 • Изисквания към МСП
 • Фази
 • Интензитет на безвъзмездната финансова помощ
 • Етапи на финансиране
 • Допустими области
 • Крайно срокове за подаване на проекти
 • Формуляр за кандидатстване

12:00 – 12:30 ч.    Дискусия

12:30 – 13:15 ч.     Обяд

13:15 – 14:30 ч.    Формуляр за кандидатстване

 • Основни моменти, изисквания
 • Описание
 • Бюджет, финансиране
 • Изпълнение на проекта
 • Партньори
 • Управление

14:30 – 14:45 ч.    Кафе пауза

14:45 – 16:00 ч.    Възможности за кандидатстване през 2016 г.

16:00 – 16:30 ч.    Дискусия

 

Основни лектори и панелисти

Основен лектор на семинара ще бъде доц. д-р Стелян Димитров.

Модули

Таксата участие включва ДДС

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation