ICC събития - Архив


Полезна информация

Архив

Планиране и прогнозиране: аналитични модели, търговски аспекти и финансиране по програми на ЕС, 26.11.2014

На 26 Ноември 2014

Място на провеждане

София, ул. Хан Аспарух 8

Описание

Основни акценти:

  • Глобални икономически тенденции и ефекта им върху планирането на международни търговски дейности от перспективата на  Международната търговска камара в Париж
  • Различни аналитични модели и процеси, и употребата на симулационно базирани техники за прогнозиране и анализ на динамиката на пазарната среда
  • Възможности за финансиране на търговски дейности чрез фондова на ЕС: планиране и прогнозиране на финансови ресурси
  • Планиране и прогнозиране чрез компютърно симулирани сценарии за подготовка на организациите как да реагират на  неочаквани промени в бизнес регулаторната среда

Семинарът е предназначен за мениджъри и специалисти от търговски, маркетингови и финансови отдели.

Ще бъдат представени примери от следните индустрии:

-          Производство и търговски дейности

-          Дистрибуторски вериги

-          Бързо-оборотни стоки

-          Фармацевтика

-          Енергетика

Програма

9.30 – 10.00 – Регистрация

10.00 – 10.45 - Глобална икономическа политика: тенденции, с които е необходимо да се съобразим за ефективно планиране на международни търговски операции, лектор Евгени Кънев

10.45 – 11.30 - Бизнес аналитични методи и симулационно-базирано планиране: аналитични процеси и симулационни модели за прогнозиране и оптимизиране на продажбите в динамична конкурентна среда, лектор д-р Мартин Кунк

11.30 – 11.45 – Кафе

11.45 – 12.30 - Възможности за бизнес финансиране по Европейски програми: планиране и прогнозиране на финансови ресурси, първа част, лектори Ася Бъчварова и Грета Добрева

12.30 – 13.30 – Обяд

13.30 – 14.15 - Възможности за бизнес финансиране по Европейски програми: планиране и прогнозиране на финансови ресурси, втора част, лектори Ася Бъчварова и Грета Добрева 

14.15 – 14.45 – Кафе

14.45 – 15.30 - Планиране и прогнозиране на ефектите от промените в регулаторната среда: изграждане на стратегическа устойчивост в динамична среда, посредством софтуерно моделиране на сценарии,  лектор Росен Казаков 

15.30 – 16.00 – Заключение (въпроси и отговори)

Основни лектори и панелисти

 

Евгени Кънев е управляващ съдружник в Маконис ООД с 20 години (12 г. в KPMG) професионален опит в България, Ирландия, Унгария, Македония, Сърбия и Албания, вкючващ реализирането на над 200 проекта в областта на сливанията и придобиванията, бизнес оценките, приватизацията и финансиранията. Г-н Кънев има MBA с профил “Финанси” от Illinois State University, САЩ и е дипломиран експерт по счетоводство и финанси от Асоциацията на експерт счетоводителите във Великобритания (АССА), както и лицензиран оценител за цели предприятия и финансови институции. Между 2001 и 2006 г. Евгени Кънев е бил директор “Корпоративни финанси” в KPMG Bulgaria.

 

Dr. Martin Kunc is Associate Professor of Management Science at Warwick Business School, University of Warwick and Director of Managing Complexity, Ltd. He has performed projects in FMCG, Pharmaceuticals, Wine and Tourism industries in the areas of strategic planning, systems modelling and market dynamics.

 

 

Ася Бъчварова – старши експерт в Българска консултантска организация ЕООД, национален одитор за България по Транснационална програма Югоизточна Европа, лектор в обучения за изпълнителната и местната власт по теми, свързани с финансовото управление и контрол в публичния сектор, сертифициран вътрешен одитор по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

 

Таня Николова – старши експерт в Българска консултантска организация ЕООД, пряко ангажиран в управлението и изпълнението на редица договори, изпълнявани от компанията.  Има над 15 годишен опит в областта на консултирането както на централни администрации, свързани с управлението на предприсъединителните фондове и Структурните фондове на Общността, така и в подкрепа за бенефициенти във връзка с управлението на договори за Безвъзмездна финансова помощ.

Росен Казаков – Магистър по икономика и маркетинг, MBA, изпълнителен директор на ICC Bulgaria с над 10 г. опит по стратегически анализ на международни производствени и търговски индустрии и пазари, включително и динамика на развитието на регулаторната среда в ЕС.  Член на различни работни групи и комисии към  International Chamber of Commerce (ICC) and the European Generic Medicines Association (EGA). 

Модули

Цена с ДДС

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation