ICC събития - Архив


Полезна информация

Архив

Семинар по Международни стандарти в банковата практика, оценка на риска, новости в развитието на перспективите пред банките и компаниите

От 31 Май 2012 до 01 Юни 2012

Място на провеждане

гр. София, Sopharma Business Towers, Tower A, конферентна зала "Изток"

Описание

Семинарът ще включва и уеб презентации от ICC Париж и ICC Русия с акценти върху практически въпроси, свързани с Incoterms 2010 и търговското финансиране 

Участниците ще бъдат запознати с най-добрите международни практики при използването на UCP 600 и ISBP 681 – правила на Международната търговска камара (ICC) относно документарните акредитиви. В семинара ще бъдат включени новите тенденции в прилагането на международните банкови гаранции със специален акцент върху прилагането на URDG 758 правила на ICC за гаранциите, платими при поискване. Внимание ще бъде отделено и на развитието на IFA - правилата на ICC за форфетиране и правилата за задължително плащане в банка (BPO), насочени към откриването на международни банкови сметки.

Семинарът има за цел да отговори на настоящата ситуация в глобалната икономика, свързана с използването на сигурни инструменти за разплащане, за да бъдат минимизирани рисковете. Участниците ще бъдат запознати с най-важните елементи на международните стандарти в банковата практика.  

Програма

First day of the seminar, 31.05. 2012

Topic: Documentary Credits, UCP 600 and ISBP 681

08:30 – 09:00 Registration

09:00 – 11:00 Documentary Credits – Cycle
- Documentary Credits Cycle
- Issuance
- Advising, Confirmation
- Amendments
- Discussion

11:00 – 11:30 Contact break

11:30 - 13:00 Documentary Credits – New ICC Banking Commision Opinions

- Recent Opinions related to transport documents
- Recent Opinions related to insurance documents
- Other Opinions, Discussion

13:00 - 14:00 Lunch

14:00 – 14:30 Web session presentation by Emily O'Connor, ICC Paris

- Practical aspects of Incoterms 2010 implementation and use

14:30 - 15:00 Documentary Credit – best practices
- Self study test
- Discussion

15:00 - 15:20 Contact break

15:20 – 16:30 Documentary Credits – Examination of documents
- Examination of documents as per UCP 600 and ISBP 681, main rules
- Case study,
- Discussion

16:30 - 17:00 Debates, Closing remarks

 

Second day of the seminar, 01.06. 2012

Topic: URDG 758 in operation, Trade finance developments

08:30 – 09:00 Registration

09:00 – 11:00 Bank Guarantee Update – URDG 758 in operations
- URDG 758 – recent developments
- Discussion

11:00 – 11:30 Contact break

11:30 - 13:00 URF – ICC – IFA Uniform Rules for Forfaiting
- Process of developing rules
- Current draft, future developments
- Discussion

13:00 - 14:00 Lunch

14:00 – 14:30 Web session presentation by Prof. Nina Vilkova, ICC Russia

- ICC Court of Arbitraion practical aspects of Incoterms 2010

14:30 – 15:00 BPO – Bank payment obligation
- What is BPO?
- ICC Rules for BPO
- BPO – how does it operate?
- SWIFT TSU
- Value for the exporter, importer, bank
- Discussion

15:00 - 15:15 Contact break

15:15 – 16:30 Trade Finance – Questions and Answer Session
- Questions, issues, debates

16:30 Debates, Closing remarks

Основни лектори и панелисти

 

 

 

 

 

Павел Андрле, ICC Чехия

Павел Андрле е желан лектор от всички национални комитети на ICC. Toй има богат опит в провеждането на семинари на английски език. Участвал е в подготовката на чешки език на редица документи на ICC, свързани с банковата практика, провеждал е множество семинари относно перспективите пред банките и компанните, както и относно Инкотермс 2010.  

 

 

 

 

 

Емили О'Конър,  ICC Paris 

Емили О'Конър се присъединява към ICC Paris през 2006 г. В момента е старши мениджър по политиката в Комисията по търговско право и практика към ICC Paris. В това свое качестество е била ангажирана с наблюдаване на разработването на Инкотермс 2010. 

 

 

 

 

 

 

Проф. Нина Вилкова,  ICC Russia

Нина Вилкова е професор в Руската академия по външна търговия.  Основните дисциплини, по които изнаса лекции са международно частно право, международни договори и международен арбитраж. Проф. Вилкова е преводач на множество докумнети и ръководства, подготвени и публикувани от ICC. Тя е член на Международния арбитражен съд в Париж.  

Модули

Цена с включено ДДС

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation