Бизнес инициатива срещу фалшифицирането и пиратството (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy - BASCAP)

Мандат

Да се повиши обществената информираност за икономическата и социална вреда от фалшифицирането и пиратството и да се насърчат правителствените усилия за борба с тях.

Дейности

- Подготовка и публикуване на доклади по страни за риска от фалшифициране и пиратство

- Показване на положителната връзка между прилагането на правата относно интелектуалната собственост и привличането на директни чуждестранни инвестиции

- Препоръки за преодоляване на фалшифицирането в зоните за свободна търговия

- Да предложи варианти за използване на възможностите на наказателното право от страна на правителствата като инструмент срещу фалшифицирането и пиратството

- Стартиране на кампанията „Аз купувам истинското, фалшивото струва скъпо” във всички страни от ЕС, както и в страни от Африка, Азия, Северна и Южна Америка.

- Участие е организирането на Седмия глобален конгрес за борба с фалшифицирането и пиратството, който ще се проведе през април в Истамбул, Турция.
 


 

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation