Околна среда и енергия

Мандат

Да разработи препоръки и механизми за справяне с най-важните глобални проблеми, свързани с околната среда и енергията и да даде своя принос към междуправителствените форуми и инициативи в тези области. 

Дейности


- Популяризиране на Пътната карта за зелена икономика в глобален мащаб и разработване на онлайн платформа с най-добрите практики в областта на зелената икономика

- Разпространяване на информация за зелената икономика, като ефективна и осигуряваща необходимата принадена стойност

- Развитие на енергийната ефективност особено по отношение на малките и средните предприятия

- Разработване на препоръки за финансиране и инвестиции в инфраструктура


 

 

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation