Електронен бизнес, IT и Телекомуникации

Мандат

Подкрепа за развитието на електронния бизнес и за интегрирането на информационните и комуникационни технологии (ICTs) чрез политики,  стандарти за практика и указания, които насърчават конкуренцията, растежа и сигурността и свободното движения на информация.

Дейности

- Подобряване на политиките за насърчаване на използването на ICTs за икономически растеж и социално развитие. 

 

- Подпомагане на ключови международни инициативи за премахване на регулаторни пречки пред внедряването на нови технологии, либерализиране на телекомуникациите, ICTs и устойчивост на информационната и мрежовата сигурност.

 

- Формиране на приоритети относно техническото управление и координацията на системата от домейни чрез Интернет корпорацията за присвоени имена и адреси – ICANN.    

 

- Промотиране на глобалните бизнес приоритети и инструментите на ICC за гарантиране на механизмите за защита на данни и същевременно улесняване на глобалните потоци от данни чрез сътрудничество с ОИРС, ЕС, Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество в Азия.

 

- Работа чрез BASIS (бизнес инициатива за подкрепа на информационното общество) за засилване на диалога между заинтересованите страни относно управлението на Интернет и внедряването на нови технологии.

 

 

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation