Корпоративна отговорност и антикорупцияМандат

Комисията има две основни функции:
- да дефинира ролята на бизнеса в контекста на глобализацията и променящите се обществени очаквания и да развие позицията на световния бизнес по ключови въпроси на корпоративната отговорност и
- да насърчава саморегулирането от страна на бизнеса на въпроси пред които е изправен по отношение на изнудванията и подкупите, и да осигури приноса на бизнеса в международните инициативи за борба с корупцията.

Дейности

- Осигуряване на принос в световния бизнес големи международни инициативи за корпоративна отговорност, включително:
= Мандатът на специалния представител на ООН за бизнеса и правата на човека и всичко, което следва след края на мандата през юни 2011 г. 
= Глобалният договор на ООН
- Формулиране на приоритети за преразглеждане на насоките на ОИРС за многонационалните предприятия.
- Описание на гледната точка на ICC за „business case” относно корпоративната отговорност, въз основа на опита на компаниите и проведени изследвания.
- По-нататъшно развитие на работата на Комисията за отговорността относно доставките.
- Насърчаване на антикорупционното обучение и инструментът "RESIST", обясняващ на служителите как да реагират ако се сблъскат с предложение за подкуп.
- Участие в укрепването и в процеса на изпълнението на Конвенцията на ООН срещу корупцията.
- Препоръки и промени в антикорупционните правила на ICC.
- Изготвяне на насоки относно подаръците и гостоприемството.
 

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation