Търговия и инвестиции

Мандат

Да се премахнат бариерите за международна търговия и инвестиции , така че всички страни да могат  да се ползват от подобрени стандарти на живот, посредством увеличени търговски и нивестиционни потоци.

Дейности

- Подпомагане на определянето на насоките на Г 20 по въпросите на търговията и инвестициите

- Създаване на устойчив климат за директни чуждестранни инвестиции, с цел осигуряване на глобален икономически растеж и създаване на работни места

- Формиране и изразяване на възгледите на бизнеса относно международната търговия, икономическия растеж и създаването на работни места   


 

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation