Транспорт и логистика

Мандат
 
Подкрепа на интер-модален транспорт и на пазари с конкурентен и ефикасен транспорт по целия свят.

Дейности

- Разработване на политики на ICC за регулиране на въздействието върху околната среда от страна на транспорта, вкл. въздушния и водния транспорт.  

 

- Разработване на становища за необходимостта от инвестиции в транспортна инфраструктура, която по-добре да отговаря на нуждите на световната търговия.

 

- Изготвяне на препоръки на ICC към всички правителства и междуправителствени организации за либерализиране на транспорта с цел насърчаване на по-голяма конкуренция.

 

- Нови разпоредби за сигурността на доставките.

 

- Участие в работата на Международното морско бюро към ICC и подпомагане на борбата с морското пиратство.

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation