Данъчна политика

Мандат

Да работи за развитие на международна данъчна система, която елиминира данъчните препятствия в трансграничната търговия и инвестициите.

Дейности

        - Подкрепа на работата на Експертната комисия на ООН за международно сътрудничество по данъчни въпроси

- Представяне на възгледите на бизнеса за работата на OECD в областта на данъчното облагане

- Изготвяне на препоръки за прозрачност по отношение на данъците и таксите

- Наблюдение на развитието на международната данъчна система Новини по e-mail:

ICC Research Foundation