Интелектуална собственостМандат

Поддържане на балансирана, ефикасна и устойчива система за защита на интелектуалната собственост.

Дейности

- Подкрепа за насърчаване на иновациите и технологичното развитие, популяризиране на интелектуалната собственост като средство за цялостно развитие

- Достъп на бизнеса до преговорите за международния режим на достъп и споделяне относно генетичните ресурси в Конвенцията за биологичното разнообразие

- Осигуряване на защита на търговската тайна и популяризиране на ролята на интелектуалната собственост в съвременния бизнес 

- Подготовка на Пътна карта 2014 за интелектуалната собственост и разпространяване на всички документи на ICC в тази област на различни езици по целия свят  

 

 

 

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation