Митнически и търговски регулации

Мандат
 
Да насърчава намаляването на бариерите за трансгранична търговия, свързани с митническите политики и процедури.

Дейности


- Подготовка и предлагане на мерки относно митнически облекчения за международна търговия

- Разработване на търговски наръчник и популяризиране на документите на ICC в областта на митническата политика сред националните митнически служби

- Преразглеждане на влиянието на митническите такси при търговия за продукти и услуги от областта на интелектуалната собственост

- Включване на въпроси, свързани с транспорта и логистиката и имащи отношение към облекчаването на търговията   

 

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation