Маркетинг и Реклама

Мандат

Да поддържа високи етични стандарти в маркетинга чрез бизнес саморегулация посредством спазване на международните маркетингови правила на ICC и да изгражда позиция на бизнеса на световно равнище относно правителствените инициативите, засягащи регулацията на пазара и защитата на потребителите.

Дейности

     


    - Популяризиране на маркетинговия кодекс на ICC и насърчаване на неговото използване като основа за общи стандарти за търговия и инвестиции, както по отношение на саморегулацията в областта на рекламата

    - Повишаване на осведомеността и използването на рамковия документ на ICC за отговорни маркетингови комуникации по отношение  на околната среда 

    - Изготвяне на карта относно възникващи проблеми в сферата на маркетинга и рекламата с цел осигуряване на адекватна защита за потребителите и съхраняване на тяхното доверие
     

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation