Търговско право и практика

Мандат

Да поддържа балансирана регулативна законова рамка за международните В2В транзакции чрез определяне на глобални бизнес стандарти и чрез поддържане на позиция на бизнеса по търговските правила, създадени от междуправителствените организации.

Дейности

 -    Изготвяне на препоръки за усъвършенстване на правната рамка за международни поръчки.

-    Разработване на нов тип договори за съвместни предприятия

-    Преглеждане на европейското законодателство във връзка с необходимостта от осигуряване на оптимално общностно търговско право

-    Подпомагане на създаването на правила въз основа на Хагската конвенция относно специфични правни въпроси, свързани с бизнеса

-       Разработване на практически инструменти и експертни насоки за насърчаване на ефективното използване на Инкотермс ® 2010.

-      Финализиране на развитието относно принципите на ICC за улесняване  търговските преговори.
 

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation