Банкова техника и практика

Мандат

Да действа като глобален форум, който създава правила за търговско-финансовата общност.

Дейности

 

 • Продължаване на разработването на набор от единни международни правила за форфетинг в партньорство с Международната форфетинг асоциация.

   

 • Публикуване на становища, свързани Еднообразните правила за инкасата и Еднообразните правила за гаранциите, платими при поискване.

   

 • Своевременно осигуряване на доклади за пазарни проучвания, анализи относно търговското финансиране и представянето им на водещи международни форуми.  

   

 • Създаване на постоянен търговско-финансов регистър.

   

 • Противодействие на международни престъпни дейности, свързани с пране на пари и финансиране на тероризъм.

   

 • Изготвяне на оценка на възможностите за разработване на нови правила на ICC, които да подпомогнат търговското финансиране

   

 

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation