Бизнес инициатива за подкрепа на информационното общество (BASIS)

Мандат

Да изразява възгледите на глобалния бизнес по въпросите на информационното общество и по-специално относно управлението на информационните и комуникационните технологии, да подпомага форумите, създадени от Световната среща за информационното общество (WSIS).

Дейности

- Да направи принос към Форума за електронно управление (IGF) 2013 и да гарантира вземането под внимание на възгледите на бизнеса 

- Да запази многостранния подход по отношение на проблемите на информационните и комуникационни технологии и ролята на бизнеса

- Да защитава позициите на бизнеса в процеса на преразглеждането на WSIS +10 и на събитията, свързани с  преразглеждането на WSIS в UNESCO и ITU

- Да предостави бизнес експертиза на Комисията на ООН за наука и технологии (CSTD), както и пред Икономическия и социален съвет на ООН (ECOSOC) и Генералната асамблея на ООН

- Да изразява ключовата роля на бизнеса относно иновациите и създаването на работни места в глобалните дискусии и събития по въпросите на електронното правителство и информационните и комуникационни технологии


 

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation