АрбитражМандат

В ролята си на форум за набиране на идеи, свързани с международния арбитраж и други форми на разрешаване на спорове, Комисията има за цел да:
-            Подготви промените в правилата за арбитраж, ADR, експертиза и други форми за разрешаване на спорове
-           Изучава на юридическите и останалите аспекти на арбитража и другите начини за уреждане на спорове от международен бизнес характер и да разглежда на този вид проблематика от гледна точка на най-добрите практики
-           Промотира различните услуги на ICC за разрешаване на спорове по целия свят
 
Дейности
 

- Проучване на възможностите за подобряване на ефективността на международното арбитражно производство

- Преразглеждане на ICC ADR, експертиза и други форми за разрешаване на спорове

- Формиране на критерии, които арбитрите да вземат предвид при разпределяне на разходите за арбитраж
 

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation