Членство

Редовни членове на Нациоиалния комитет могат да бъдат:

  • Всички тьрговски дружества и сдружения, занимаващи се с дейност, свързана с международния бизнес, независимо дали са частни, колективни, публични или държавни, включителио лица с чуждестранен собственик могат да станат редовни членове на Националния Комитет, доколкото осъществяват изцяло или отчасти дейността си в България.
  • Търговски камари и професионални организации, независимо дали местни, регионални или национални, включително двустранни камари, представляващи чуждестранния бизнес в България, също могат да станат редовни членове на Националния Комитет.
  • Български учени, преподаватели, професионалисти и други физически лица, занимаващи се с международен бизнес могат да станат индивидуални членове на Националния Комитет.
  • Националният Комитет може да има и почетни членове. За почетни членове могат да бъдат избирани известни личности от България със значителен принос за постигане целите на Националния Комитет.


Всички членове на Националния Комитет автоматично стават членове на Международната търговска камара и всяка молба за членство в Националния Комитет се смята и за молба за членство Международната търговска камара.

 

 

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation