Дейност

Комисии

Голяма част от работата на ICC се основава на изработване на правила и указания за улесняване на международната търговия, което се извършва от специализирани работни органи, познати като комисии. Съставени от бизнес експерти, които са членове, комисиите също изготвят становища по съществени въпроси, които засягат бизнеса глобално.

Предпочитан бизнес партньор на ООН

През годините ICC беше активно свързана с работата на UN’s Economic and Social Council (ECOSOC), the InternationalTelecommunication Union(ITU), the UN Commissionon International TradeLaw (UNCITRAL), the UNConference on Trade and Development (UNCTAD),the UN Commission onSustainable Development(UNCSD), the UNDevelopment Programme(UNDP), the UN Economic Commission for Europe (ECE), the UN Environment programme (UNEP), the World Customs Organization (WCO), the World Health Organization (WHO) and the World Intellectual Property Organization (WIPO).


Търговия, инвестиции и глобализация

Борбата за отворена световна икономика и пазарна система все още не е спечелена, за което свидетелстват трудностите при преговорите за многостранна търговия в Доха. Успешната интеграция на развиващите се страни в глобалната икономика чрез засилени търговия и инвестиции е едно от най-големите предизвикателства пред международната общност. 

Бизнес и общество

Очакванията на обществото за ролята на бизнеса се променят бързо и покриват всичко - от околната среда до взаимоотношенията в общността. За да обърне внимание върху тези нови изисквания, ICC осигурява участието на бизнеса в по-важните инициативи, като UN Global Compact, която предлага ръководство на бизнеса за подкрепа на човешките права.

Изработване на правила

В основата на международната търговия стоят правила, норми, стандарти и интсрументи, които подпомагат ежедневния поток на глобалната търговия, системата, поддържаща транснационалната търговия и инвестиране. В своята историческа функция на писане на правила, ICC е развила голям брой доброволни правила, указания и кодекси за улесняване на бизнеса и разпространяване на най-добрите практики. Тези правила помагат за подсилване на саморегулацията на бизнеса, осигуряват неоценима услуга за бизнеса по света и са използвани при транзакции, на стойност милиарди долари всеки ден.

Най-широко използвания набор от правила в международните финанси, the UCP 600 Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, беше преработен през 2006. UCP действа от средата на 2007.

Саморегулация на бизнеса

Осмото издание на Консолидирания и разширен кодекс на ICC за рекламата и маркетинга, от първото си появяване през 1937, определя високи етични критерии за саморегулация на индустрията в медийна ера. Това включва нови указания във всичко, от рекламирането по интернет до изпращането на съобщения. За подпомагане на борбата с детското затлъстяване, рамката на ICC за отговорен маркетинг на храните и напитките предоставя серия от указания, които определят строги стандарти за рекламата насочена към деца.

Инкотермс

Сега, в тяхната 70-та година, Международните търговски условия на ICC, известни като Инкотермс, помагат да се избегне правната несигурност, чрез определянето на ясни задължения между купувача и продавача в договорите при транснационалните продажби и са подкрепени от Комисията на Обединените Нации по Международно търговско право. Тези условия, като например FOB (Free on Board), са включвани в договори за продажба по цял свят и са станали част от ежедневния език на търговията.

Примерни договори

Серията на ICC от примерни договори са изключително необходимо средство за безпрепятствена търговия. Примерният договор е законово средство, което всяка компания може да приспособи към своите нужди. По този начин се скъсява времето, което тя ползва за преговори, което от своя страна спестява пари и улеснява търговията. Моделът за Договор за конфиденциалност, например помага на бизнеса, както на малкия, така и на големия, да защити конфиденциалността на използваната информация. Други в серията са Договор за дистрибуция и Международен договор за франчайзинг.

Указания за сертификат за произход

Този комплект от указания за издаване на сертификат за произход, използван от митниците като основно средство за прилагане на тарифи е първият комплект от международни процедури по този въпрос и е базиран на работата на Световната федерация на камарите на ICC. Тези доброволни правила помагат да се ръководи поведението на бизнеса по цял свят и подпомага работата на търговците и митническите служители по еднакъв начин.

Арбитражният съд - бързо и гъвкаво разрешаване на спорове

Международният арбитражен съд на ICC е системата, която се ползва с най-голямо доверие в сферата на търговския арбитраж в целия свят, с разгледани повече от 14 500 случая от нейното основаване през 1923. През последното десетилетие се увеличи значително работата на Съда, както и неговата репутация за предоставяне на услуги по цял свят за бързо, гъвкаво разрешаване на спорове. Броят на членовете на Съда също се разрасна и включва 86 страни.

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation