Стратегически приоритети

Стратегически приоритети на ICC

• Засилване ролята на ICC като глобален лидер в търговската и инвестиционна политиката и защита, в създаването на правила и разрешаването на спорове;
• Засилване ролята на междунардвноия арбитраж на ICC и разширяване на неговото влияние в новите икономики, особено в Азия;
• Поддържане на глобална мрежа от силни национални комитети;
• Да привлича повече висши ръководители, които да са активни в ICC, посредтвом провеждане на годишен форум на изпълнителните директори, началото на който се постаяве през юни 2008 в Стокхолм, по време на  „Световната бизнес конференция на високо равнище на ICC”;
• Засилване на влиянието и репутацията на ICC като гласът на световния бизнес сред правителствените органи и междуправителствените организации. 

Основната мисия на ICC e да подкрепя търговията и инвестициите отвъд всички граници. 

ICC получава уникална легитимност на глобално ниво не само чрез присъствието си в 130 страни, сред фирми във всички сектори на икономиката, но и чрез своята неизменна подкрепа от близо 90 години  за отворена система на международна търговия и инвестиции и на пазарната икономика. 

ICC създава широк набор от доброволни правила, указания и общоприети принципи, понякога  познати като „търговски инструменти”, които улесняват международния бизнес и спомагат за разпространението на най-добрите практики сред компаниите. 

Нова, подобрена версия на всеобщо приетите правила на ICC за използването на документарните кредити влезе в сила в средата на 2007 година. През 2008 ще започне последното осъвременяване на Инкотермс. 

Важно качество на ICC е нейният привилегирован консултативен статус с важни междуправителствени организации и нейният дълъг опит в изразяване на гледните точки на бизнеса за оказване на влияние на междуправителствено ниво. 
 

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation