Специални проекти

Специални проекти на ICC

BASCAP: Бизнес действия за спиране на фалшифицирането и пиратството е коалиция от компании, членуващи в ICC и търговски асоциации, активно ангажирани в набор от проекти, замислени, за да се защитят правата на интелектуалната собственост и да се спре разпространяването на фалшиви продукти.

BASCAP беше основана през 2004 от тогавашния председател на ICC Жан-Рене Фурту и се ръководи от група от еднакво мислещи изпълнителни директори от мрежата на ICC и представляващи големия брой страни и сегменти на индустрията, засегнати от този проблем. BASCAP е оперативна програма, която свързва всички бизнес сектори и прекосява всички национални граници, като ги обединява, за да може тяхното послание да бъде ясно чуто от правителствата и обществото.

BASCAP цели да:
• Да повиши общественото и политическо осъзнаване на фалшифицирането и пиратството и социалната и икономическа вреда, която те причиняват.
• Да насочи правителствените действия и разпределянето на ресурсите в посока към подобряване на прилагането на правата за интелектуална собственост.
• Да допринесе за културна промяна, която да подпомогне защитата и спазването на правата за интелектуална собственост.

Вреди, причинена от фалшификациите и пиратството:

  • Застрашени са здравето и сигурността на потребителите - особено от широко разпространеното фалшиво производство на лекарства и на части за коли и самолети.
  • Правителствата претърпяват голямо финансово натоварване от загубата на доходи от данъци.
  • Изследванията и иновациите са възпрепятствани.
  • Разследване на Интерпол сочи, че фалшифицирането и пиратството са все повече използвани за финансиране на организираната престъпност.
  • BASCAP предприема постоянни дейтсвия,  за да се сложи край на това бедствено положение. Като единствената организация с глобален достъп, ICC е подходяща да предприеме битка срещу фалшифицирането на съответното ниво, необходимо за постигане на ефективни резултати.

BASIS: Бизнес действия в подкрепа на информационното общество е гласът на световния бизнес по въпросите, свързани с управлението на Интернет и информационните и комуникационни технологии.

ICC предприе инициативата BASIS, която да послужи като гласът на световния бизнес в управлението на Интернет и въпросите, свързани с информационните и комуникационни технологии, които допринасят за растежа на световната икономика.

BASIS е съставена от компании и асоциации от разнообразни бизнес сектори от целия свят.

BASIS говори открито по значителен брой въпроси, включващи:

  • Въпроси, свързани с управлението на Интернет, като защита на данните, собственост, поверителност и техническото управление и координация на Интернет.
  • Либерализацията на пазара на телекоми
  • Предприемачество
  • Иновация
  • Информационните и комуникационни технологии като средства за развитие

Предоставяне на бизнес експертиза

ICC отдава огромно значението на информационните и комуникационните технологии за насърчаване на международната търговия и от много години работи за тяхната развитие, главно чрез участие в световните дискусии и междуправителствените преговори по тази тема.

В подкрепа на икономическия растеж и просперитет

BASIS подкрепя световните усилия за осигуряване достъп до интернет и информационните и комуникационните технологии  за повече хора и бизнеси по цял свят. Това не само ще създаде благосъстояние  и нови работни места, но също ще разпространи знание, подпомагайки обществените институции да предоставят образование и обучение и ще допринесе за по-голяма свобода и демокрация. Повече информация за BASIS може да бъде намерена на www.iccwbo.org/basis.
 

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation