Събития на ICC

ICC Събития

Цели
 
Популаризиране на услугите на ICC, чрез организирането на събития като семинари и конференции, подпомагащи запознаването на международната икономическа общност с основните приротитети на ICC.

Проекти

• По-тясна работа с департамента за бизнес политики и практики за организиране на събития, които популяризират и предоставят обучение по основни въпроси и продукти, особено UCP 600, Incoterms и основите на експорт/импорт търговията.
• Популяризиране на Арбитражния съд по целия свят чрез конференции и семинари.
• Разширяване на обхвата на услугите на ICC за разрешаване на спорове посредством развиването на по-силни връзки с бизнеса и юридическата общност.
 

Пъллна програма за предстоящи събития на ICC може да се открие на адрес: www.iccwbo.org/events.

 

Новини по e-mail:

ICC Research Foundation